Karlo IV. Luksemburški značenje

Karlo IV. Luksemburški (1316–78), kralj češki (od 1346) i lombardijski (od 1355), rim.-njem. car od 1355; Zlatnom bulom odredio ustavne slobode Carstva, Češku pretvorio u feudalnu, nac. državu, osnovao sveuč. u Pragu 1348 (prvo u sr. Europi) i Beču 1365.