karioliza značenje

karioliza (grč.), otapanje, propadanje stanične jezgre nakon prestanka funkcija pripadajuće stanice.