Karikal značenje

Karikal, grad i luka na utoku rijeke Cauvery u Bengalski zaljev, JI Indija; 61 800 st. Središte bivšega franc. posjeda u Indiji (do 1954). Turizam.