karijerist značenje

karijerist (franc.), osoba koja bolesno teži tomu da postigne (neku) karijeru, kojoj je posao ili služba samo prilika za zadovoljavanje osobnih ambicija.