kardiologija značenje

kardiologija (grč.), grana interne medicine koja se bavi profilaksom, dijagnostikom i liječenjem bolesti srca i krvnoga optoka.