kardinal, crveni značenje

kardinal, crveni (Cardinalis cardinalis), ptica pjevica iz por. strnadica raširena u Sjevernoj Americi i Meksiku; često se drži u krletkama. Poznato je nekoliko podvrsta (arizonski kardinal, sivi kardinal i dr.).