Kardelj značenje

Kardelj, Edvard (1910–79), slov. političar; kao komunist na robiji 1930–32; 1934–37. u SSSR-u. 1941. suosnivač Oslobodilačke fronte Slovenije, vijećnik Avnoj-a. 1945–63. potpredsj. jugosl. vlade, min. vanj. poslova 1948–53; predsj. jugosl. Savezne skupštine 1963–67. član jugosl. Predsjedništva od 1974. do smrti. Razvoj slovenskog nacionalnog pitanja; Put nove Jugoslavije; Pravci razvoja političkog sistema socijalističkog samoupravljanja; Sećanja.