karbonati značenje

karbonati (lat.), soli ugljične kiseline H2CO3, npr. kalcijev karbonat CaCO3 (vapnenac), natrijev karbonat Na2CO3 (soda).