karboksilne kiseline značenje

karboksilne kiseline (karbonske kiseline), org. kiseline s karboksilnom grupom COOH, npr. mravlja kiselina HCOOH, octena kiselina CH3COOH, jabučna kiselina.