karbociklički spojevi značenje

karbociklički spojevi, org. ciklički spojevi koji u zatvorenom prstenu imaju samo atome ugljika; dijele se na alicikličke i aromatske spojeve.