Karatepe značenje

Karatepe, arheol. nalazište u maloaz. Turskoj s bogatim ostacima hetitskoga grada.