Karamanlis značenje

Karamanlis, Konstantin (1907–98), grč. političar, osnivač i vođa Nac. radikalne unije; 1955–63. u više navrata premijer; 1963–74. u emigraciji u Parizu; sudjelovao u borbi protiv vojne diktature u Grčkoj; 1974–80. premijer; 1980–85. i 1990–95. predsj. republike.