karakterističnost značenje

karakterističnost (grč.), svojstvenost, osobitost, značaj; osebujnost, posebnost.