karaimi značenje

karaimi (karaiti, karejci), žid. sljedba nastala u 8. st., odbacuju Talmud i svaku drugu interpretaciju, a priznaju samo Toru; danas 6000–7000 pripadnika u Ukrajini, Litvi, Poljskoj te u Turskoj i Egiptu.