Kara Mustafa-paša značenje

Kara Mustafa-paša (1634–83), tur. veliki vezir; sudjelovao u ratu na Kreti (1667–69), vodio neuspio rat protiv Rusije (1677–81). Nakon katastrofalnoga poraza pod Bečom, po sultanovu nalogu pogubljen u Beogradu.