kaptaža značenje

kaptaža (franc.). 1. Zatvaranje izvora u cijevi da se spriječi gubitak tekućine. 2. Uređaj za reguliranje naviranja nafte ili plina nad bušotinom.