Kapodistrias značenje

Kapodistrias, Ioannes grof (1776–1831), grč. političar; borac za grč. neovisnost; 1827. izabran za predsj. republike; žrtva atentata.