kapljevina značenje

kapljevina (tekućina), tvar u agregatnom stanju u kojemu su atomi ili molekule na stalnim razmacima ali nemaju stalne međusobne položaje; zato je k. nestlačiva, ali se može miješati (→ tekućina).