kapitulacija značenje

kapitulacija (srednjovj. lat. capitulare: sporazumjeti se). 1. pravo ugovor o načinu i uvjetima predaje cjeline ili dijelova oružanih snaga (uvjetna k., bezuvjetna k.). 2. Predaja, krah, poraz u nekom pothvatu, zamisli, akciji.