kapela značenje

kapela (lat.). 1. Crkvica koja stoji samostalno (na groblju) ili je u sklopu veće građevne cjeline (palače, crkve, dvorca, bolnice, samostana). 2. glazb crkv. pjevački zbor; vokalni ansambl i orkestar u feud. dvorovima; manji orkestralni sastav (salonski, kavanski, plesni); kapelnik, dirigent crkv., odn. dvorske kapele.