kapciozno pitanje značenje

kapciozno pitanje (lat.), pravo pitanje koje se postavlja na temelju pretpostavke da je osoba koja treba dati odgovor prethodno već odgovorila, a zapravo nije.