kaolin značenje

kaolin (porculanska zemlja), vrsta gline, bijele boje, sastavljena uglavnom od minerala kaolinita; služi u keramici kao vatrostalna, lončarska, ciglarska i porculanska glina, a u medicini kao adsorbens. Ime po naselju Kaoling u Kini, gdje je prvo pronađen.