kanonsko pravo značenje

kanonsko pravo, pravo Katoličke (k. p. Rimske crkve) i Pravosl. crkve (k. p. Istočne crkve) koje uređuje ponajprije unutarnje odnose Crkve, ali i dr. pitanja iz njezina djelokruga. Zakonik kanonskoga prava Katoličke crkve, Codex iuris canonici, proglasio je papa Benedikt 1917; novi Zakonik proglasio je 1983. papa Ivan pavao ii.