Kanadski značenje

Kanadski ili Laurentijski štit, prekambrijska kristalična masa u S dijelu Sjevernoam. kopna; građen je uglavnom od metamorfnih stijena. U sr. udubljenju Hudsonov zaljev. Bogata rudna ležišta.