Kanaan značenje

Kanaan, pov. naziv za područje od rijeke Jordana do Sredozemnoga mora, poslije poznato kao Palestina. Biblijska »Obećana zemlja«, naseljena semitskim Kanaancima, koju su po izlasku iz Egipta (← 1235. do ← 1215) zaposjeli Izraelci. To je zemlja Kanaana (Postanak, 9, 22), sina Hamova koga je prokleo Noa.