kampanja značenje

kampanja (tal.), niz ratnih operacija u okviru nekoga strateškog cilja; pojačana bojna (ratna) djelatnost. pren djelatnost radi postizanja nekoga cilja.