kamilavka značenje

kamilavka (novogrč.). 1. Kapa cilindrična oblika od devine dlake; danas dio nar. nošnje u Iranu, Armeniji, Kurdistanu. 2. Kapa pravoslavnih kaluđera (crna k.) i kapa patrijarha (bijela k.).