kamfor značenje

kamfor (staroindij. preko arap. i lat.), biciklički keton C10H16O, bezbojna kristalna masa karakteristična mirisa; prirodni k. dobiva se iz drveta kamforovca, sintetički se proizvodi od pinena; služi u medicini (kardijak i ekscitans), u proizvodnji celuloida i eksploziva.