kameralistika značenje

kameralistika (lat.), skup znanstvenih disciplina koji je obuhvaćao znanost o upravi i gospodarstvu, o financijama i prirodnim znanostima. Kameralisti se pojavljuju poč. 16. st. kao savjetnici njem. vladara, a k. kao znanost oblikovala se poč. 18. st. Također i stari naziv za znanost o financijama.