kamenovanje značenje

kamenovanje, gađanje i zasipanje krivca kamenjem; teška i sramotna smrtna kazna u mnogih naroda staroga vijeka. Tradicionalno islam. pravo također poznaje tu vrstu kazne.