Kamenev značenje

Kamenev, Lev Borisovič (1883–1936), rus. političar; 1915. doživotno prognan u Sibir; sudjelovao u listopadskom prevratu (Oktobarskoj revoluciji) 1917; član CK Sovjetske KP(boljševika) 1917–27. Jedan od prvaka oporbe protiv Staljina, koji ga je 1936. pod izmišljenim optužbama dao smaknuti.