kalup značenje

kalup (perz. preko arap. i tur.). 1. Oblik, obrazac, predmet prema kojemu se oblikuju, modeliraju drugi predmeti (npr. k. za cipele). 2. U metalurgiji, šuplje tijelo u kojem se oblikuju (lijevaju) predmeti od taljivih materijala.