kalorimetrija značenje

kalorimetrija (lat.+grč.), mjerenje količine topline koja se veže ili oslobađa pri nekom procesu; primjenjuje se za određivanje energetske vrijednosti goriva, hrane, specifičnoga toplinskog kapaciteta itd. Uređaj za mjerenje naziva se kalorimetar.