kalorija značenje

kalorija (znak cal). 1. Stara jedinica topline; 1 cal = 4,1868 J. 2. Jedinica toplinske energije koju organizam dobiva iz kem. energije hrane. čovjek troši na dan oko 10 450 kJ (2500 kcal) ovisno o vrsti rada (profesiji), a najviše kod fiz. rada.