kalorifer značenje

kalorifer (lat.), grijalica, naprava za grijanje; obično se sastoji od grijača i ventilatora koji uspostavlja strujanje toploga zraka.