Kalinčiak značenje

Kalinčiak, Ján (1822–71), slovački prozaik; novele s realističkim detaljima, lirskim opisima i uzbudljivim zapletima. Bratova ruka; Ljubav i osveta; Varmeđijska restauracija.