Kalin značenje

Kalin, Boris (1930), hrv. filozof; bavio se pretežno metodikom nastave filozofije; autor poznatoga gimnazijskog udžbenika Povijest filozofije. Logika i oblikovanje kritičkog mišljenja; Filozofija.