kaldejski jezik značenje

kaldejski jezik, stari naziv za → aramejski jezik.