kaldejska crkva značenje

kaldejska crkva, 250 000 katolika tzv. kaldejskoga (istočnosirskoga) obreda u Turskoj, Iraku, Iranu, Libanonu i Indiji; glavar »babilonski patrijarh« sa sjedištem u Bagdadu.