Kalahari značenje

Kalahari, zaravan u J Africi; o. 630 000 km2. J dio polupustinja i pustinja, S dio stepe, savane, tropske šume. Malobrojna naselja; stanovnici Bušmani. Dio zaravni nac. park (Južnoafrička republika, 9660 km2 i Bocvana, 9600 km2).