kala-azar značenje

kala-azar (hindski: crna bolest), vrsta lišmenijaze koju prenosi sitni kukac dvokrilac (papatač), s groznicom, anemijom, otjecanjem slezene i jetre; bolest endemična u Indiji, javlja se i u J Europi; smrtnost velika.