Kairska konferencija značenje

Kairska konferencija, trojni sastanak predsjednika SAD-a, Velike Britanije i Kine (F. D. Roosevelta, W. Churchilla i Čang Kaj-šeka) u Kairu 22–26. 11. 1943. Zaključci: vođenje rata protiv Japana do njegove bezuvjetne kapitulacije; jamstvo neovisnosti Koreje.