Kairouan značenje

Kairouan (arap. Al-Qayrawān), grad u SI Tunisu, 102 600 st. Osn. 670; jedan od četiri sveta islam. grada, hodočasničko središte. Velika džamija (9. st.).