Kairo značenje

Kairo (arap. Al-Qāhira: pobjedonosni), glavni grad Egipta i najveći grad Afrike; 7 283 000 st. (šire područje 10,3 mil.). Leži na rijeci Nil. Sveuč.; spomenici stare islamske kulture, citadela; džamija (14. st.). Gospodarsko i kult. središte Egipta. Tekst. i prehr. ind., rafinerije nafte; turizam. – pov Osnovao ga je 969. Džauhar, vojskovođa u službi Fatimida, koji gradom vladaju do 1171., nakon njih Ajubidi do 1250., Mameluci do 1517. i Turci. 1798. u rukama Francuza, 1801. brit. i tur. snaga, zatim rezidencija egip. potkraljeva. 1882. zaposjedaju ga Britanci; od 1923. gl. grad neovisnoga Egipta.