Kahramanmaraş značenje

Kahramanmaraş (pr. Maraş), grad u JI Turskoj; 332 000 st. Prehr. i tekst. ind., ćilimarstvo. U ← 12. st. hetitska prijestolnica; muzej. Sveučilište.