Kahn značenje

Kahn, Louis (1901–74), am. arhitekt, urbanist i teoretičar graditeljstva estonskoga podrijetla. U svojim projektima naglašuje strukturu volumena i površina (Umjetnička galerija u New Havenu; Centar za medicinska istraživanja Pensilvanijskoga sveučilišta u Philadelphiji).