kadionica značenje

kadionica, glinena ili kovinska posuda za paljenje mirisâ, pretežito u kultne svrhe; obično visi na tri lanca. Osobito raskošne kadionice izrađuju se u doba gotike i baroka.