kadenca značenje

kadenca (tal.). 1. Modulacija glasa ili zvuka prije stanke; os. moduliranje, ritmičko mijenjanje glasa pri čitanju, deklamiranje u govoru. 2. Mjera ili ritam koraka, hoda, plesa. 3. glazb melodijski ili harmonijski završetak glazb. misli; u glazb. fraziranju ima ulogu interpretacije. 4. Od 16. st. u koncertnoj skladbi za soliste i orkestar, virtuozni odlomak što ga solist improvizira potkraj stavka ili skladbe.