kaćuša značenje

kaćuša (rus.) → višecjevni bacač raketa