Kabyli značenje

Kabyli, berbersko pučanstvo u S Alžiru; o. 2,7 mil. pripadnika. Muslimani. Ratari i stočari. Govore vlastitim berberskim jezikom i imaju osebujnu kulturu.